Algemene verkoopvoorwaarden

I. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle reserveringen voor verblijven in pensions en lodges waarvan de eigenaar lid is van de Federatie van Gîtes de Wallonie en uitsluitend deze reserveringen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de klant geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en al hun clausules uiterlijk bij het betalen van de aanbetaling of bij het in bezit nemen van de kamer te hebben aanvaard.
De eigenaar verklaart dat het gehuurde voldoet aan Boek III van de Waalse Toerisme Code met betrekking tot brandnormen voor toeristische accommodatie in de regio.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BETALING VAN DE PRIJS
De reservering wordt van kracht en is het huurcontract waard zodra de klant de eigenaar ten minste een aanbetaling van 50% van het bedrag van de prijs van het verblijf naar de rekening BE92 6110 4526 5223 heeft gestuurd.
Het in bezit nemen van de kamer vormt tevens een huurcontract. De prijzen zijn inclusief alle kosten, exclusief toeristenbelasting en eventuele toeslagen.

Het saldo van het verblijf dient uiterlijk bij aankomst bij de eigenaar te worden betaald. Verbruik en aanvullende diensten die niet van tevoren zijn verleend, worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald. Tenzij anders vermeld, worden alle betalingen ter plaatse uitsluitend contant gedaan.

3. ANNULERING VAN HET CONTRACT
Elke annulering door de klant moet per brief of e-mail aan de eigenaar worden gemeld.
• Als de annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. In andere gevallen blijft de aanbetaling bij de eigenaar.
• Als de annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, heeft de eigenaar het recht om het saldo van de prijs van de accommodatie te vorderen.
• In het geval van een verkort verblijf, blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van accommodatie en de gevraagde maar niet verbruikte aanvullende diensten volledig verworven door de eigenaar.

In geval van annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de startdatum van het verblijf, moet hij de klant op alle mogelijke manieren informeren. De klant wordt onmiddellijk terugbetaald van de betaalde bedragen. Behalve in geval van overmacht wordt hem, indien de annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit aangeboden tegen de prijs van zijn reservering.

4. AANKOMST, VERTREK EN VERBLIJF
De klant moet op de aangegeven dag en op de aangegeven tijden verschijnen. Bij wettelijke verplichting wordt de klant bij aankomst gevraagd om de informatie te verstrekken die nodig is voor de controle van reizigers (contactgegevens, identiteitsnummer, enz.).
In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant niet is verschenen binnen een uur van de dag en het geplande tijdstip van aanvang van het verblijf, wordt de reservering ongeldig en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken.
De eigenaar heeft het recht om het saldo van de prijs van de accommodatie te vorderen.

Tenzij met de eigenaar overeengekomen, is vertrek voor 10.00 uur.
Bij een reservering voor een vaste periode van meer dan 15 dagen of voor onbepaalde tijd zullen partijen een inventaris van de inrichting opmaken. De klant die een reservering van een eigenaar voor een vaste periode aanneemt, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om na de voorziene periode in het pand te blijven. Toewijzing of onderverhuur is verboden.

5. GEBRUIK EN BEZETTING VAN GEBOUWEN
De klant moet het rustige karakter van het pand respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met hun bestemming. Hij houdt rekening met de gemoedsrust van de andere bewoners en de eigenaar. Ouders zullen er ook voor zorgen dat hun kinderen de regels van de plaats respecteren.

Het geboekte verblijf is vast voor een bepaald aantal personen, inclusief baby's en jonge kinderen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om extra klanten te weigeren of de klant te dwingen een andere kamer (indien beschikbaar) te reserveren om deze klanten te huisvesten, tegen de weergegeven prijs.
De weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen.

Huisdieren zijn alleen toegestaan met speciale toestemming van de eigenaar.Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht om de toegang van de klant tot zijn kamer te weigeren. De weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen.

De klant wordt geadviseerd niet te roken in zijn kamer om ongelukken te voorkomen die de kwaliteit en sfeer van de accommodatie kunnen aantasten.

Hij verbindt zich ertoe de kamer en het meubilair in goede staat ter beschikking te stellen.

6. GESCHILLEN
Elke klacht met betrekking tot de inventaris van armaturen moet zijn
• onmiddellijk op de hoogte gebracht aan de eigenaar,
• binnen drie dagen na aanvang van het verblijf per e-mail, fax of post ingediend bij de Federatie van Gîtes de Wallonie.
Elke andere klacht met betrekking tot een verblijf kan worden gericht aan de Federatie, die bevoegd is om een voorstel in te dienen ten gunste van een minnelijke schikking.Bij gebreke hiervan zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw met de kamers zich bevindt bevoegd.


II. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP VIA L'ORC

1. DOEL
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij ons worden gemaakt met behulp van de Regional Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. Reserveren is niet mogelijk zonder dat de klant hiermee heeft ingestemd. De klant heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen zijn te goeder trouw opgesteld en gebaseerd op de beschikbare gegevens. De kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is afgerond. De klant geeft ons toestemming om alle duidelijke materiële fouten in de informatie die we hem communiceren te corrigeren.

3. PRIJS
De prijzen die worden weergegeven op het moment van boeking vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de service boekt.

De klant geeft ons toestemming om eventuele duidelijke prijsfouten te corrigeren.

4. RESERVERING
De klant kiest de diensten die worden gepresenteerd op de regionale marketingtool.Hij erkent de aard, bestemming en wijze van boeking van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om met volledige kennis van zaken zijn reservering te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit verband niet kan worden genomen. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

5. RESERVERINGSPROCES
De reserveringen die door de klant zijn gemaakt, worden gemaakt via de gedematerialiseerde reserveringsbon die online beschikbaar is op de reserveringstool.De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, alle informatie die nodig is voor de reservering in te vullen. De klant bevestigt de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende fasen tot validatie: het invoeren van de bankkaart in het geval van een verzoek om garantie of vooruitbetaling, raadplegen en accepteren van de algemene voorwaarden verkoop met betrekking tot de service (s) services (s) en, tot slot, de validatie van de reservering door de klant.

6. ERKENNING VAN RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onmiddellijk een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de gemaakte reserveringsdatum en het adres van de vestiging samen. waar de klant met klachten terecht kan.

7. RECHT VAN HERROEPING
Er zij aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economische Wetgeving, de klant niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering indien het contract voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering:
- andere accommodatie dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten.

8. RESPECT VOOR PRIVACY
We verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) ("RGDP").

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1.b van de bovengenoemde regeling). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder met name Elloha.com, die de boekingstool, online betalingsproviders en in derde landen gevestigde providers beheert. Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant voor de uitvoering van het reserveringscontract door de betalingsprovider naar de bank van de vestiging worden gestuurd. We gebruiken alleen partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post te sturen.

We bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Newsletter

Ontvang nieuwsberichten en speciale aanbiedingen per mail